Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Skarżony

I SA/Gd 2068/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-24

Zakres przedmiotowy par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych /Dz.U. nr 127 poz. 840 ze zm./ przez żołnierzy zawodowych nie jest tożsamy z zawężająco potraktowanymi przez ustawodawcę zwolnionymi od podatku dochodowego należnościami, o jakich mowa w par. 9 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od o...

II SA/Gd 686/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-10-13

skargę Tadeusza K. na decyzję Dowódcy Marynarki Wojennej w przedmiocie wysokości odprawy przysługującej żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej.