Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SAB/Rz 122/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

IV SA/Wa 855/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I OW 164/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S , powiat G , stanowiącej

I OW 148/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: (...) w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S. , powiat G. , stanowiące...

I OW 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesku znak: [...], którym to uznano za bezskuteczne i nieważne orzeczenie Powiatowej Komisji Ziemskiej w Lesku orzekające o n...

I OW 78/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. R. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. nr [...] orzekającej o zwolnieniu K. R. z obowiązku uiszczenia ceny nabycia nieruchomości rolnej

II SAB/Rz 123/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

I OSK 492/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie wydania decyzji o wyłączenie nieruchomości spod działania dekretu PKWN o reformie rolnej