Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony

III ARN 92/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie zwrotu części wydatków na zasiłek na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 981/92~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Krakowie do ponownego rozpoznania.