Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 2645/98 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie wymiaru należności celnych

SA/Rz 654/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie wymiaru należności celnych

SA/Rz 377/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie wymiaru należności celnych

SA/Rz 242/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie zwrotu cła

SA/Rz 496/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej