Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SO/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 u.p.p.s.a.

III SA/Wa 1585/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych pisma