Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 277/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Op 4/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy