Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1000/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały: w punkcie 5 podpunkt 2 w zakresie słów: 'lub norm zużycia wody'; w punkcie 5 podpunkt 3; w punkcie 5 podpunkt 4; w punkci...