Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 173/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa