Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 1742/11 - Wyrok NSA z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w W. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

II OSK 747/12 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 'Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej' w Szczecinie uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzki...

OSK 1806/04 - Wyrok NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nadania nazw ulic

II OSK 2813/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania statutu zakładowi komunalnemu