Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 487/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 468/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 206/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 562/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 258/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 205/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne