Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Olsztynie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 149/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi Centralnego Ośrodka Sportu na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego