Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1280/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy T. w części dotyczącej przyjęcia § 4 ust.1 pkt 1 załącznika