Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Uchwała Składu Siedmiu Sędziów X
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

FPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-20

Skarga Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995, 1996 i 1997 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem III SA 1455/99, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 199

III ZP 21/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-03-13

Skarga Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej Piotra W. w sprawie ze skargi Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej na decyzje Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 1995