Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 339/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości Skarbu Państwa

II SA/Gl 1011/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości