Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

Skarga A. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu 494/06 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Konopnica w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

II GSK 273/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej

II GSK 758/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. G. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat cmentarnych

II GSK 1022/10 - Wyrok NSA z 2011-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skargi A. K. - G. na zarządzenie Burmistrza Miasta N. T. nr 0151-60/04 w przedmiocie opłaty za usługi cmentarne

II GSK 1156/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II GSK 1941/17 - Wyrok NSA z 2017-08-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków