Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 202/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta R. znak [...] o ustaleniu terenu budowlanego

I OW 198/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w powiecie zduńskowolskim, gmina [...], obręb [...], działka nr [...]