Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA we Wrocławiu X

II SAB/Wr 112/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi E. K. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej