Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 274/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania informacji M. G. o zmianie adresu zamieszkania w prawie jazdy