Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1004/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1326/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

skarg F. M., J. S., E. G., W. G., S. S., L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1968/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej