Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 549/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania na rzecz województwa mienia Skarbu Państwa