Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GZ 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Katowicach , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

V SA/Wa 1795/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

V SA/Wa 1794/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

V SA/Wa 1143/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek od zwracanych należności celnych

III SA/Łd 156/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty długu celnego

III SA/Gd 748/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu