Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Kr 1267/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie rozszerzenia uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 917/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Sprawa Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Po 72/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II OSK 1286/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji

II SA/Bd 1240/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Wr 140/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich