Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 1440/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXV/228/16 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwał dot. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości