Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1607/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] kwietnia 2020 r., [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania