Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 2180/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III RN 77/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

Skarga Kazimiery i Aleksandra L. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie pozwolenia na budowę po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie , IV SA 794/98