Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

II SA/Bk 904/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa opuszczone gospodarstwo rolne

I OW 96/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozstrzygnięcia wniosku C. H. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 99/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. B. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 154/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gołdapi w przedmiocie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej położonej we wsi M. p...

I OW 91/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku H. S. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Gl 1483/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości rolnej

I OW 107/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Starostwa Powiatowego Nowosądeckiego znak [...] o przejęciu na własność Państwa nieruchomości ziemskich należących do jej ojca T. R., położonych w K.

I OW 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej we wsi Ł., powiat G. wskazać Wojewodę Małopolskiego jako organ właściwy ...

I OW 110/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Wniosek SKO w Nowym Sączu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu a Wojewodą Małopolskim poprzez wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Starostwa Powiatowego Nowosądeckiego znak: [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej we wsi K. / obecnie K./, stanowiącej w dacie przejęcia własność I. H. ...
1   Następne >   2