Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 470/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności