Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1214/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dopuszczenia organizacji do udziału w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej postanawi...