Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 112/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego z [...] lipca 2018 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Bolesławieckim przez wskazanie organu właściwego w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne