Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 570/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej doprowadzenia ściany budynku nr [...] do stanu pierwotnego, a w pozostałym zakresie utrzymania w mocy decyzji nakazującej rozbiórkę