Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Sz 823/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich