Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 512/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-14

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy J. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Wa 2189/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego