Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 967/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

Zażalenie na postanowienie tut. Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej;