Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 337/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP

IV SA/Wa 2252/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i wydalenia

V SA/Wa 1929/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... lipca 2010 r. nr ... w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy;

IV SA/Wa 2063/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 2064/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 1434/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 727/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 694/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży;

IV SA/Wa 759/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 584/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu
1   Następne >   3