Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Op 546/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku T. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 546/14

IV SA/Gl 169/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Sz 1155/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 1099/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Ol 803/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OZ 153/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia piel...

IV SA/Gl 670/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 45/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

III SA/Gd 960/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatkowej pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 1150/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczeń z zakresu pomocy społecznej
1   Następne >   3