Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Po 378/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-30

Sprawa ze skargi T na orzeczenie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach [...] Regionalnego Programu Operacyjnego