Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 249/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej