Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 66/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia spłaty należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych

III SAB/Kr 55/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia