Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 549/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie odmowy doręczenia odpisów dokumentów

I SA/Wa 2439/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...]

I OZ 362/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1275/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2014/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1541/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zwrotu wniosku

I SA/Wa 2002/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 735/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji