Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 378/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R.S., Cz.I., T.S.o, E.W., A.S., D.T. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania operatu sporządzonego przez E.R. oraz dowodów przedstawionych przez skarżących do wskazanych przez nich 'ekspertów od szacowania szkód'