Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 68/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Po 1377/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Gd 114/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Kr 80/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1505/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy