Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prokuratora Rejonowego [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 2625/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Prokuratora Okręgowego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej