Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 1801/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Gl 603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżących od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1603/14