Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 68/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Po 1377/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Wa 1952/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Gd 114/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Kr 80/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1505/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gd 783/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-19

skarg Wojewody i Grupy mieszkańców w B. na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego [...] w gminie [...]