Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

I SA/Wa 1183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia