Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizacje inwestycji drogowej

II SA/Gl 1463/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności