Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 142/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 83/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego i ustalenia opłaty za przekształcenie

I SA/Wa 3109/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 688/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-12

Sprawa ze skargi T. W. na Wójta Gminy P. w przedmiocie obniżenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 1964/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1814/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Rz 483/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Ol 308/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 307/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 128/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-30

Sprawa ze skargi 'A' na decyzje Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2