Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 283/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Skarga J. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 205/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SO/Lu 4/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości