Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Gl 132/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Gl 123/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie udostępnienia akt

II SAB/Gl 124/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie udostępnienia akt