Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I SAB/Wa 286/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej